Deze website vormt een archief met informatie over personen die een relatie hebben met de stamboom van de Hadders/Harders families. Door de eeuwen heen zijn vanuit de Hadders stamboom middels huwelijke relaties gelegd met andere stambomen, veelal uit Drenthe. Voorbeelden hiervan zijn de familienamen Schirring, Sikken, Horring, Haasken, Salomons en Groenhof. Buiten Drenthe zijn familienamen als Willemsen, Nordholt, van Holland en Suermondt opgenomen in de stamboom. De website wordt gemaakt door een lid van de Hadders stamboom: Jan Hadders uit Zuidbarge, zoon van Willem Hadders en Marchien Salomons. Al vanaf de begin jaren 1980 had hij belangstelling voor de familiegeschiedenis. Dit resulteerde in een hele verzameling van zeer diverse documenten die vaak werden toegeschoven door familieleden onder het mom van: “jij vindt dit vast wel leuk en je gaat er wel iets mee doen“. Dat “er iets mee doen” krijgt nu gestalte in de vorm van een website. De beschikbaarheid van deze documenten vormt tevens de leidraad voor wat er op de website komt te staan. De reden voor deze vorm is dat op een website een goede combinatie van soorten informatie mogelijk is. Verder is het een soort definitief eindproduct waarvan je maar één versie kunt hebben. Je kunt ook gemakkelijk kiezen om delen open toegankelijk te maken of juist met een wachtwoord nog even af te sluiten. De website is gebaseerd op het WordPress systeem en voor de pagina opmaak wordt Elementor gebruikt. Op dit moment wordt de website uitgebreid met de genealogie van de personen die op deze website worden besproken. Er wordt gebruik gemaakt van een speciale versie van TNG (The Next Generation) software. De integratie in deze website gaat nog niet helemaal goed. Er wordt aan gewerkt. Verder moet er nog een geografische presentatie module komen waar bv de bezittingen van de verschillende erfenissen zichtbaar gemaakt kunnen worden. Ideeën en op- en aanmerkingen kunnen gestuurd worden aan jan@hadders.net. Genealogie, het verkrijgen van de gegevens

In de genealogische database zitten op dit moment tussen de 800 en 900 namen. De basis van de gegevens van de Hadders/Harders stamboom is gelegd door Jan Semmelink, de zoon van Semmelink en Jantje Hadders die naar Zuid Afrika geëmigreerd zijn. Jan S heeft in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw de genealogie en bijbehorende beschikbare informatie verzameld. Over zijn bevindingen en nagebleven notities kan nog wel een apart hoofdstuk besteed worden. Zijn gegevens zijn aangevuld door een aantal handgeschreven stambomen van de families Horring, Schirring, Sikken en Haasken. Van deze stambomen is de maker niet bekend. Deze gegevens zijn aangevuld en gecontroleerd uit diverse bronnen zoals de website “Alle Drenthen” , het Drents Genealogisch Jaarboek en diverse bronnen op internet. Om dwarsverbanden tussen deze families te vinden zijn de stambomen nogal breed uitgewaaierd. Voor de Salomons stamboom is gebruik gemaakt van de gegevens van Arie Brouwer in het boek Parenteel Salomons 1650 – 1999. Alleen de rechte mannelijke lijn is gevolgd. Voor Willemsen stamboom is gebruik gemaakt van de beschikbare informatie binnen de familie en internet. Aan moeders kant is de stamboom verder op internet uitgezocht. Via de mannelijke en vrouwelijke lijn was de oudste voorouder te vinden in het jaar 743: Widukind von Sachsen. Daar waar het relevant is, is een statisch overzicht afgebeeld met alleen relevante stamboomgegevens.